secret_pagines_pagines_imatge_1456-secret_pagines_pagines_imatge_8874_1384216_10202130780861844_1878258065_n

La Grafología

La Grafologia és una tècnica projectiva que estudia l’escriptura per tal de descriure la personalitat d’un individu, per intentar determinar característiques generals del caràcter, sobre el seu equilibri mental (i fins i tot fisiològic), la naturalesa de les seves emocions, el seu tipus d’intel·ligència i aptituds professionals i, per a alguns grafòlegs, serveix per diagnosticar el grau de salut o malaltia física i mental.

Com hi ha nombrosos estudis científics que han qüestionat experimentalment la seva validesa, els crítics consideren que és una pseudociencia.
No s’ha de confondre grafologia amb la cal·ligrafia forense o peritatge cal·ligràfic, una disciplina utilitzada en criminologia amb el propòsit de comparar escrits i determinar, per exemple, si un document va ser signat per la persona que se suposa que ho va fer, d’utilitat a més que en criminologia en dret, com per exemple en els testaments hologràfics.
El teu caràcter a través de la teva lletra, de la teva signatura. El teu passat i el teu present, la teva essència, la teva manera de ser.

Si millores la lletra millores la teva personalitat.

Núria Texidó

Comparteix!