pina-1-e1469956542848

La pinya

La pinya és una fruita poc calòrica: per cada 100 grams consumits, són 45 les calories que aporta al nostre organisme. Això és així, en part degut a l’alta quanti¬tat d’aigua, uns 86 grams per cada 100. A la vegada, l’índex de greix és pràcti¬cament inexistent, igual que el de sodi.
La vitamina C és, sense dubte, un dels components més presents a la pinya; en unes proporcions de 20 mg per cada 100 grams de fruita consumida.
La vitamina C és un poderós antioxi¬dant que protegeix l’organisme contra l’envelliment de les cèl•lules i reforça el sistema immunitari.
L’Organització Mundial de la Salut estableix en 30 mg les quantitats diàries necessàries de vitamina C, tot i que en casos d’infeccions, ferides o d’intervencions quirúrgiques, aquestes xifres haurien de ser incrementades.
Altres funcions de la vitamina C són aquestes: afavoreix l’absorció de ferro en l’intestí, neutralitza les toxines de la sang i intervé en la cicatrització de les ferides.
La pinya també conté hidrats de car¬boni, que els trobem en una proporció també destacable de 13,5 grams per cada 100 consumits.
Els hidrats de carboni són un dels principals combustibles del nostre organisme.
També conté fibra que, tot i que no és un nutrient pròpiament dit, sí que té efectes beneficiosos, ja que regula el trànsit intestinal i contribueix a regular els índex de colesterol.
Aquesta fruita tropical també inclou en la seva composició vitamina A. D’entre les funcions d’aquesta vitamina, podem esmentar-ne les següents: formació dels pigments visuals en la retina i formació i manteniment de les cèl•lules que re¬cobreixen la pell, els ulls, la boca i els òrgans interns.
Els minerals, especialment el potassi, el calci i el magnesi també hi són presents.

Comparteix!