Ramon Aladern

Olor de tardor

Batega tot molt lentament
i el dia es va aturant.
Només un dèbil crit
va perdent-se en l’aire espès
i el silenci s’impregna
de clarors que engolirà la nit.
Moltes garbes de records,
malesa i bardissar,
han estat batudes a l’era
i ja s’atansa ominosa
la penetrant olor
de la fullaraca cremada.
 Ramon Aladern
Fotografia de l’autor

Comparteix!