287

Qui desperta el silenci

Qui desperta el silenci,
donant nova vida al somni,
que havia teixit amb el polsim de llum,
que lentament es gronxa,
abans de recolzar-se sobre el marbre?
Callen les veus i emmudeix la casa.
vertigen del temps;
decebuda espera
de sentir qui ja no sento
i sempre més m’endola
aquesta teva veu, silenci,
que calla paraules
que voldria que no callés.

Guido Sari

Fotografia: Montserrat Cornelles

Comparteix!