50

Ximples

Un ximple pobre sempre serà ximple. Un ximple ric sempre serà ric.

Paul Laffite, economista i polític francès (1864-1949)

Comparteix!